Actualitat Notícies

Ajudes 2016 de l'AVT dirigides a empreses turístiques de la CV

Ajudes destinades a empreses turístiques degudament inscrites en el Registre d'Empreses, Establiments i Professions Turístiques de la CV

Resolució de 29 de febrer(DOCV 7738 de 10/03/16)

Ajudes 2016 de l'AVT dirigides a empreses turístiques de la CV, entre les quals s'inclouen la restauració, agències de viatges, de turisme actiu, etc..

PROGRAMA I: SUPORT A LA SINGULARITAT DE L'OFERTA TURÍSTICA

Actuacions subvencionables:

- Impuls al turisme sostenible i responsable

- Impuls al turisme inclusiu

- Impuls a la Innovació empresarial

PROGRAMA II: SUPORT A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS TURÍSTICS INNOVADORS

Actuacions subvencionables:

- Implantació sistemes interactius d'informació turística

- Instal·lació sistemes d'obertura intel·ligent de portes

- Implantació tecnologies per a la comunicació de dades i veu (WIFI)

- Implantació UIT- segons UNE 166006

- Instal·lació domòtica

- Incorporació tecnologia Big Data

© 2015 - Ajuntament de Xirivella - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball