Actualitat Notícies

BASES REGULADORES AJUDES SECTOR COMERCIAL 2016

Publicades en el DOCV les Bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de comerç, consum i artesania. A l'espera de la publicació de la convocatòria. DOCV 7852 de 17/08/2016
BASES REGULADORES AJUDES SECTOR COMERCIAL 2016

Ordre 14/2016 de 5 d'agost, per la qual s'aproven les Bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de comerç, consum i artesania. A l'espera de publicar-se la convocatòria. DOCV 7852 de 17/08/2016

PROGRAMES D'AJUDES A PIMES

Avalem Artesania: Límit: 5.000€. Ajudes a activitats artesania

Emprenen Comerç: Límit: 10.000€
Per a les despeses corrents derivades del manteniment d'un establiment comercial amb un nou titular o la implantació d'una activitat comercial en un local en el qual amb anterioritat s'ha desenvolupat una activitat econòmica.
Haurà d'obrir-se entre l'1 de febrer i el 30 de setembre del 2016.


Avalem Comerç: Inversions en equipament per a l'establiment comercial
Inversió mínima de 3.000€.
Límit: 20.000€
NO SERÀ APOYABLE l'adquisició de programes i aplicacions informàtiques ni la creació de pàgines web, llevat que la seua fi siga el d'implantar la venda online vinculada al mateix establiment comercial.

Termini de sol·licitud: pendent de publicar-se 
TEXT INTEGRE ORDRE 14/2016
 
.
 
© 2015 - Ajuntament de Xirivella - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball