El municipi en xifres

DADES GEOGRÀFIQUES

Comarca: L'HORTA SUD
Extensió (km2): 5.00
Nuclis de població:
Límits:
Distància a la capital de província: 2.00 (km)
Infraestructures de comunicació:

DADES DEMOGRÀFIQUES

Nombre de dones: 14789
Nombre de homes: 14520
Xifra de població: 28771
Nombre de llars: 14520
Densitat de població: 5.87 (Habitants/Km2)

DADES COMERÇ DETALLISTA

Alimentació
Comerç Tradicional m2
Supermercats 6 m2
No Alimentació
Vestit i Calçat m2
Llar m2
Resta no alimentació m2
Comerç mixt i altres
Grans magatzems m2
Hipermercats 1 m2
Magatzems populars m2
Un altre comerç mixt m2
Centres Comercials
Centres Comercials 1 m2
Indicador de dotació comercial:
25.00 (nº. establiments /1000 habitants)
Grau de concentració comercial

ALTRES DADES COMERCIALS

Nombre de IAE: 1679
Nombre de IAE comercials: 1363
Nombre de mercats: 2
Mercat municipal: Mercat Municipal de Xirivella
Mercat Municipal del Barri de la Llum
Nº. mercats no sedentaris: 1
Mercats no sedentaris: 2 dijous i diumenge
Dotació d'aparcaments:
Superfície de vianants: m2

© 2015 - Ajuntament de Xirivella - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball