Actualitat Notícies

Ajudes 2020 en matèria de comerç, consum i artesania

La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, obri termini des del 10 de gener fins a el 31 de gener per a la sol·licitud d'ajudes en matèria de comerç, consum i artesania per a enguany 2020 Poden sol·licitar les ajudes les persones físiques, pimes o micropymes, agrupacions de professionals del comerç o l'artesania, associacions i federacions i entitats locals.
Ajudes 2020 en matèria de comerç, consum i artesania

El DOGV del 26/12 va publicar tres línies d'ajuda de la Conselleria d’Economia sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball dirigides a comerços i artesans, l'objectiu dels quals és incrementar la competitivitat, la innovació i la qualitat en aquests sectors.

1. AVALEM ARTESANIA: L'ajuda per sol·licitant serà de fins al 50% amb el límit de 5.000 euros. En el cas en què la persona artesana sol·licite suport per a un certamen fora del territori espanyol aquest límit serà de 7.500 euros.

Les despeses susceptibles d'obtenir són els següents:

• Participació com a expositora en certàmens firals, inclosos els realitzats fora de la Comunitat Valenciana, de caràcter predominantment artesà. Es consideraran susceptibles de rebre suport les despeses de lloguer d'espai i estand, així com els de muntatge, desmuntatge, decoració i retolació d'aquest.

• Despeses derivades de la protecció del producte, disseny o marca així com els d'incorporació de disseny en la definició i execució del producte.

• Confecció i edició de catàlegs de producte, en qualsevol suport, inclòs el cost de l'allotjament en la web, si escau.

• Accions de promoció de producte, a través de qualsevol mig promocional.

• Assistència a cursos especialitzats de formació en disseny, qualitat i especialització en el seu ofici, segons la seua activitat artesana, organitzat per entitats formatives, independentment del lloc en què es realitzen. Es consideren susceptibles de rebre suport únicament les despeses de matrícula i altres conceptes generats per l'entitat organitzadora.

2. EMPRENEM COMERÇ: L'ajuda per establiment, serà de fins al 50% amb el límit de 10.000 euros, sense que en concepte de lloguer se superen els 5.000 euros de subvenció. L'establiment deurà, si escau, obrir-se al públic entre l'1 de febrer i el 30 de setembre de l'exercici en què es convoque l'ajuda.

Es consideraran susceptibles de rebre suport les despeses corrents derivades del manteniment d'un establiment comercial amb nova titularitat o de la implantació d'una activitat comercial en un local en el qual, amb anterioritat, s'haja desenvolupat activitat econòmica.

Es consideraran subvencionables les despeses en:

• Estudis de viabilitat, factibilitat comercial, distribució, il·luminació, estalvi energètic i disseny de l'establiment.

• Despeses de gestoria, notaria i registres necessaris per a la constitució de l'empresa o per a l'inici de l'activitat en l'establiment comercial i a més, si escau, online.

• Despeses de lloguer de local reportats fins al 30 de setembre de l'exercici en què es convoque l'ajuda.

3. AVALEM COMERÇ: La inversió aprovada no podrà ser inferior a 3.000 euros i l'ajuda serà de fins al 50% amb el límit de 20.000 euros per sol·licitant, en cada establiment, i en un període de 3 anys. Les accions subvencionables hauran de realitzar-se entre l'1 de gener fins al 31 d'octubre d'enguany.

Es consideraran susceptibles de rebre suport les inversions en equipament per a l'establiment comercial i la implantació de la venda online segura o la seua integració en una plataforma en línia de comerç electrònic. En aquests casos es consideraran susceptibles de suport les aplicacions informàtiques i les despeses derivades de la creació d'una pàgina web, sempre que estiga vinculada a l'establiment.

© 2015 - Ajuntament de Xirivella - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball