Actualitat Notícies

Ajudes a la promoció del valencià a Xirivella

Xirivella publica les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per a la promoció del valencià en l'activittat comercial al municipi.
Ajudes a la promoció del valencià a Xirivella

Xirivella concedirà ajudes económiques del 30% del cost de l'activitat a cada empresa, comerç, servei, indústria o professional, amb un màxim de 200 euros per ajuda.

Les ajudes a la retolació són per a:

- La retolació fixa (exterior, interior o de vehicles amb elements fixos).

- La publicitat: cartells, fullets, tríptics i la publicitat en publicacions i mitjans de comunicació. Queda fora de l'ajuda el material publicitari de regal (camisetes, encenedors, bolígrafs, calendaris, etc.)

- La documentació administrativa: albarans, factures, notes d’entrega, etc.

- El material d’embalatge: bosses de paper o plàstic, caixes de cartó, paper d’embalar, etc.

- Pàgines web de nova creació en valencià o millora de pàgines web en valencià. S'entén per pàgina web nova la que és de nova creació i no està vinculada a una altra de la mateixa empresa, o bé la creació d'una versió en valencià en una pàgina que no en tenia.  

TERMINI: des de l'1 de març al 31 d'octubre de 2016.

Més informació a la web http://www.xirivella.es/files/bases_ajudes_2016.pdf

© 2015 - Ajuntament de Xirivella - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball