Actualitat Notícies

CAMPANYA 20 X 50

FASE PRIMERA Termini perquè els comerços i serveis s'adherisquen a la campanya Des del dimarts 1 i fins al 15 de setembre. Cal cumplimentar la instància_ANNEX II i presentar-la al registre de l'ajuntament. RECORDA QUE AL REGISTRE HAS D'ANAR AMB CITA PREVIA SI TENS CERTIFICAT DIGITAL FES LA SOL·LICITUD ON-LINE https://sede.xirivella.es/ficha-procedimiento/114; https://sede.xirivella.es/ficha-procedimiento/111-Instància general
CAMPANYA 20 X 50

Aquesta campanya té per objecte fomentar la dinamització i promoció del sector comercial i de serveis de la localitat

En aquesta primera fase s'obri termini perquè els comerços i serveis es puguen adherir. 

Podran adherir-se a aquesta campanya els comerços, artesans/as, i els negocis de serveis personals de Xirivella que complisquen els següents requisits:

1.- Estar donats d'alta en el cens d'obligats tributaris mitjançant declaració censal corresponent.

2.- Estar en possessió de la corresponent Llicència d'obertura, o haver presentat a l'Ajuntament, degudament emplenada, la declaració responsable o comunicació prèvia que li habilita per a l'exercici de l'activitat indicada.

3.- Estar donat d'alta i al corrent en el pagament de cotitzacions de la Seguretat Social en el règim corresponent.

4.- Estar al corrent de les obligacions tributàries locals i no mantindre cap deute amb la hisenda municipal.

L'activitat ha de desenvolupar-se, amb caràcter permanent, en un establiment, instal·lació o local del municipi de Xirivella.

5.- Pertànyer a alguns dels epígrafs següents:

GRUP

 

641

Comerç al detall de productes alimentosos, begudes i tabac realitzat en establiments permanents

642

Comerç al detall de carns i despulles

643

Comerç al detall de peixos i altres productes de la pesca

644

Comerç al detall de pa, pastisseria, confiteria, etc

645

Comerç al detall de vins i begudes de totes classes

646.8

Comerç al detall d'articles per a fumadors

651

Comerç al detall de productes tèxtils, confecció, calçat, pells i articles de cuir

652

Comerç al detall de medicaments i altres productes farmacèutics; articles de drogueria i neteja; perfumeria i cosmètics; productes químics en general; d'herbes i plantes en herbolaris

653

Comerç al detall d'articles per a l'equipament de la llar i la construcció

654

Comerç al detall de vehicles terrestres, accessoris i peces de recanvi

656

Comerç al detall de béns usats com ara mobles, peces i estris ordinaris d'ús domèstic

657

Comerç al detall d'instruments musicals, i accessoris

659

Un altre comerç al detall

943

Consultes i clíniques d'estomatologia i odontologia

944

Serveis de naturopatia, acupuntura i altres serveis parasanitaris

945

Consultes i clíniques veterinàries

971

Bugaderies, tintoreries i serveis similars

972

Salons de perruqueria i instituts de bellesa

973

Serveis fotogràfics, i serveis de fotocòpies

975

Serveis d’emmarcació

CONVOCATÒRIA

ANNEX II

Cal cumplimentar la instància_ANNEX II  i presentar-la al registre de l'ajuntament. 
RECORDA QUE AL REGISTRE HAS D'ANAR AMB CITA PREVIA
SI TENS CERTIFICAT DIGITAL FES LA SOL·LICITUD ON-LINE
https://sede.xirivella.es/ficha-procedimiento/114https://sede.xirivella.es/ficha-procedimiento/111_Instància general

© 2020 - Ajuntament de Xirivella - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball