Actualitat Notícies

Convocatòria ajudes programa foment del treball autònom 2020 LABORA

Dirigit a persones desocupades que es constituïsquen en personal treballador autònom o per compte propi
Convocatòria ajudes programa foment del treball autònom 2020 LABORA

El DOGV 8747/ 24.02.2020 ha publicat la RESOLUCIÓ de 30 de desembre de 2019, del director general de LABORA, per la qual es convoquen per a l'exercici 2020 les subvencions destinades al programa de foment del treball autònom, regulades en l'Ordre 18/2017, de 28 de setembre, de la Conselleria d'Economia sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores del programa de foment de l'ocupació dirigida a l'emprenedoria.

Aquestes subvencions es finançaran amb càrrec al capítol 4, codi de línia S0212000, del subprograma 322.51, Foment d'Ocupació, per un import global màxim estimat de 2.000.000 euros.

Aquesta convocatòria té per objecte la concessió de subvencions per a fomentar l'emprenedoria, pel qual s'atorga una subvenció en concepte de renda de subsistència a les persones desocupades que accedeixen a la seua ocupació a través de la creació d'activitat empresarial independent, mitjançant el seu establiment com a personal treballador autònom o per compte propi en projectes innovadors, havent iniciat l'activitat autònoma a partir de l'1 de gener de 2020. A l'efecte d'aquesta convocatòria es considerarà innovador:

  1. Projectes empresarials que oferisquen alguna novetat o millora sobre productes o serveis existents
  2. Activitats empresarials o professionals en les quals es detecte una falta d'oferta en el territori on la persona treballadora autònoma vaja a prestar serveis.
  3. Idees de negoci, en sectors madurs, que donen resposta a necessitats no cobertes.

L'import de la subvenció es determinarà en funció de la pertinença de la persona sol·licitant en el moment de l'alta com a personal autònom a algun dels següents col·lectius:

a) Persones desocupades en general: 2.500 euros (s'incrementen en 500 € en cas de dones)
b) Persones desocupades menors de 30 anys o majors de 45 anys: 3.000 € euros (s'incrementen en 500 en cas de dones)
c) Persones desocupades amb diversitat funcional: 3.500 euros. (s'incrementen en 500 € en cas de dones)
d) Dones desocupades víctimes de la violència sobre la dona: 4.500 euros.


El termini de presentació de sol·licituds és del 25/02/2020 al 30/09/2020. La sol·licitud i els formularis normalitzats per a la tramitació d'aquestes subvencions es troben disponibles en la web de LABORA

 

MÉS INFORMACIÓ:

 l'Agència de Desenvolupament local

Centre Cívi Ernest Lluch

telf 963836424 

adl@xirivella.es

© 2015 - Ajuntament de Xirivella - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball